دانلو وکال و اوی سینمایی Zero-G - ETHERA Gold Sahara Voices

Iranvst/محصول/دانلو وکال و اوی سینمایی Zero-G - ETHERA Gold Sahara Voices

دانلو وکال و اوی سینمایی Zero-G - ETHERA Gold Sahara Voices

این مجموعه شامل وی ای تی تحت کانتکت وکال سینمایی می باشد

قیمت :‌ 14000 تومان

حجم فایل : 6.1 گیگ

نوع : KONTAKT

تعداد دیسک : 2

قابل اجرا روی: ویندوز


دسته بندی: وکال و آوا ها