دانلود ویلن( استرینگ) Auddict United Strings of Europe: Second Violins

Iranvst/محصول/دانلود ویلن( استرینگ) Auddict United Strings of Europe: Second Violins

دانلود ویلن( استرینگ) Auddict United Strings of Europe: Second Violins

 این مجموعه شامل ویلن می باشد که تکنیک های
Pizzicato
Spiccato
Tremolo
و Trills
را شامل می شود
این عنوان تحت کانتکت اجرا می شود

قیمت :‌ 15000 تومان

حجم فایل : 8گیگ

نوع : KONTAKT

تعداد دیسک : 3

قابل اجرا روی: مک و ویندوز


دسته بندی: سازهای زهی و استرینگپخش دمو :پخش ویدیو :