دانلود مجموعه pad و Native Instruments – Mysteria -fx

Iranvst/محصول/دانلود مجموعه pad و Native Instruments – Mysteria -fx

دانلود مجموعه pad و Native Instruments – Mysteria -fx

این مجموعه شامل پد وfxمی باشد که از وکال انسان تشکیل شده و برای فضاسازی در سبک های سینمایی و...استفاده می شود و محتوای این مجموعه ترکیبی از وکال و کر.همخوانی و..می باشد
این عنوان تحت کانتکت اجرا می شود

قیمت :‌ 40000 تومان

حجم فایل : 27.76گیگ

نوع : KONTAKT

تعداد دیسک : 8

قابل اجرا روی: مک و ویندوز


دسته بندی: سازهای متفرقهپخش دمو :پخش ویدیو :