دانلود سینتی سایزر IndustryKits - The Lab 1.01 VSTi

Iranvst/محصول/دانلود سینتی سایزر IndustryKits - The Lab 1.01 VSTi

دانلود سینتی سایزر IndustryKits - The Lab 1.01 VSTi

این مجموعه شامل  وی اس تی سینتی سایزر - The Lab 1.01از شرکت IndustryKitsمی باشد
بانک صدای این عنوان شامل arps.pads.pluckt.و...می باشد

قیمت :‌ 10000 تومان

حجم فایل : 8.29

نوع : vst

تعداد دیسک : 2

قابل اجرا روی: ویندوز


دسته بندی: الکترونیک و سینتی سایزرهاپخش دمو :پخش ویدیو :