دانلود سینتی سایزر Genesis.Pro.v1.0.0

Iranvst/محصول/دانلود سینتی سایزر Genesis.Pro.v1.0.0

دانلود سینتی سایزر Genesis.Pro.v1.0.0

 این مجموعه شامل  وی اس تی سینتی سایزر genesis proمی باشد
بانک صدای این عنوان شامل
PADs
LEAD
PLUCKT
PIANO
DRUMs
SAX
FLUTEو...می باشد

قیمت :‌ 5000 تومان

حجم فایل : 1گیگ

نوع : vst

تعداد دیسک : 1

قابل اجرا روی: ویندوز


دسته بندی: الکترونیک و سینتی سایزرهاپخش دمو :پخش ویدیو :