خرید اکانت اشتراک ویژه

صفحه اصلی /صفحه/خرید اکانت اشتراک ویژه

اکانت Producer

45,000 تومان

 • 1 ماهه
 • با شارژ این اکانت میتوانید محصولاتی که در روز وارد سایت میکنیم نامحدود دانلود کنید

خرید اکانت 1 ماهه

اکانت Producer

125,000 تومان

 • 3 ماهه
 • این اکانت معمولی میباشد و با شارژ این اکانت میتوانید محصولاتی که در روز وارد سایت میکنیم نامحدود دانلود کنید.

خرید اکانت 3 ماهه

اکانت Producer

250,000 تومان

 • 6 ماهه
 • این اکانت معمولی میباشد و با شارژ این اکانت میتوانید محصولاتی که در روز وارد سایت میکنیم نامحدود دانلود کنید

خرید اکانت 6 ماهه

اکانت Producer Gold

80,000 تومان

 • 1 ماهه
 • علاوه بر این که شما می توانید به صورت نامحدود محصولات وب سایت را دانلود کنید شما میتوانید در صورتی که توانایی دانلود محصولات را ندارید محصولاتی که وارد سایت شده است و همینطور محصولات پرحجم بالای 100 گیگ که لینک دانلودشونو رو سایت نیست را در بازه 1 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه بستگی به نوع اکانت خودتون روی هارد از دفتر ما تحویل بگیرید یا هارد خود را برای کپی ارسال کنید.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود و تا اخر تاریخ اکانت میتوانید هر محصولی که وارد سایت شده رو از دفتر روی هارد تحویل بگیرین فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 1 ماهه

اکانت Producer Gold

220,000 تومان

 • 3 ماهه
 • علاوه بر این که شما می توانید به صورت نامحدود محصولات وب سایت را دانلود کنید شما میتوانید در صورتی که توانایی دانلود محصولات را ندارید محصولاتی که وارد سایت شده است و همینطور محصولات پرحجم بالای 100 گیگ که لینک دانلودشونو رو سایت نیست را در بازه 1 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه بستگی به نوع اکانت خودتون روی هارد از دفتر ما تحویل بگیرید یا هارد خود را برای کپی ارسال کنید.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود و تا اخر تاریخ اکانت میتوانید هر محصولی که وارد سایت شده رو از دفتر روی هارد تحویل بگیرین فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 3 ماهه

اکانت Producer Gold

450,000 تومان

 • 6 ماهه
 • علاوه بر این که شما می توانید به صورت نامحدود محصولات وب سایت را دانلود کنید شما میتوانید در صورتی که توانایی دانلود محصولات را ندارید محصولاتی که وارد سایت شده است و همینطور محصولات پرحجم بالای 100 گیگ که لینک دانلودشونو رو سایت نیست را در بازه 1 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه بستگی به نوع اکانت خودتون روی هارد از دفتر ما تحویل بگیرید یا هارد خود را برای کپی ارسال کنید.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود و تا اخر تاریخ اکانت میتوانید هر محصولی که وارد سایت شده رو از دفتر روی هارد تحویل بگیرین فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 6 ماهه

اکانت Producer Gold Plus

110,000 تومان

 • 1 ماهه
 • با استفاده از این اکانت می توانید به صورت نامحدود محصولات را از وب سایت دانلود کنید و در صورتی که توانایی دانلود محصولات را نداشته اید محصولاتی که وارد سایت شده اند را در هر زمان که مایل هستید از دفتر روی سیستمتتون نصب شده تحویل بگیرین.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 1 ماهه

اکانت Producer Gold Plus

320,000 تومان

 • 3 ماهه
 • با استفاده از این اکانت می توانید به صورت نامحدود محصولات را از وب سایت دانلود کنید و در صورتی که توانایی دانلود محصولات را نداشته اید محصولاتی که وارد سایت شده اند را در هر زمان که مایل هستید از دفتر روی سیستمتتون نصب شده تحویل بگیرین.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 3 ماهه

اکانت Producer Gold Plus

630,000 تومان

 • 6 ماهه
 • با استفاده از این اکانت می توانید به صورت نامحدود محصولات را از وب سایت دانلود کنید و در صورتی که توانایی دانلود محصولات را نداشته اید محصولاتی که وارد سایت شده اند را در هر زمان که مایل هستید از دفتر روی سیستمتتون نصب شده تحویل بگیرین.

  بعد از خزید این اکانت مشخصات شما و تاریخ خرید ثبت میشود فقط توجه داشته باشید که اکانتتون شارژش به اتمام نرسیده باشد چون بعد از اتمام تاریخ اکانت امکان دریافت محصولات در ماهی که شارژ کرده بودین نیست

خرید اکانت 6 ماهه